Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.

Klauzula informacyjna


Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znane jako „RODO”).


Wobec powyższego firma W2 Włodzimierz Wyrzykowski podaje następujące informacje:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem  Pani/Pana danych jest W2 Włodzimierz Wyrzykowski z siedzibą przy ul. Czajczej 6, w Białych Błotach (kod pocztowy: 86-005), tel.: 52 345-45-00, adres e-mail: biuro@w2.com.pl.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez W2 Włodzimierz Wyrzykowski,
 • uzyskania dostępu do serwisu i jego zasobów (Strefa projektanta i instalatora / Strefa dystrybutora),
 • odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania,
 • zawarcia i wykonania umowy,
 • realizacji zamówienia lub usługi,
 • wystawiania faktur sprzedażowych,
 • rozpatrywania skarg i reklamacji,
 • przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych,
 • odpowiedzi na oferty handlowe,
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania,
 • archiwizacji.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z W2 Włodzimierz Wyrzykowski - ( realizacja usługi lub zamówienia),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na W2 Włodzimierz Wyrzykowski – (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes W2 Włodzimierz Wyrzykowski -  (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda.


Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z W2 Włodzimierz Wyrzykowski przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie  wypełniania obowiązków prawnych  ciążących  na W2 Włodzimierz Wyrzykowski w związku z prowadzeniem, realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez W2 Włodzimierz Wyrzykowski,
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez W2 Włodzimierz Wyrzykowski przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  danych osobowych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana  zgody na przetwarzanie danych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę W2 są:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • partnerzy handlowi,
 • banki,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem: biuro@w2.com.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: W2 Włodzimierz Wyrzykowski ul. Czajcza 6, 86-005 Białe Błota.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119.1)
 

DATA: 19 luty 2013
MIEJSCE: Hotel Zawisza w Bydgoszczy
KOSZT: bezpłatne

ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące szkolenia do pobrania na naszej stronie w zakładce dla projektanta i instalatora.
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU